Introduktion till grönt förbättringsarbete

Notis · 2022-12-06

Tillsammans med flera industriföretag har forskarna Martin Kurdve, RISE, och Monica Bellgran, KTH, tagit fram en konkret metodik för grön kaizen – Lean förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och kvalitet. I en film presenterar RISE metodiken som syftar till att åstadkomma gröna förbättringar och samtidigt skapa ett brett engagemang inom organisationen.

Se introduktionsfilmen →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer