IUC Sveriges breda kursutbud i automation

Notis · 2021-03-26

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. IUC Sverige erbjuder en rad seminarier där de utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet. Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter – se hela utbudet här! Mer information har Jenny Bramell.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer