JM årets Lean-företag inom bygg

Notis · 2011-11-30


I hård konkurrens vann JM byggsektorns eget Lean-pris, som delas ut av Lean Forum Bygg i samarbete med tidningen Byggindustrin. Utmärkelsen delades ut i samband med Lean Wood Engineering-konferensen i Stockholm den 26 oktober, där juryn motiverade sitt beslut på följande sätt: ”Vinnaren har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna.”

– Det känns jättekul, nu har vi fått ett kvitto på att vi är på rätt spår, säger John Eklund, chef för JMs produktionsutveckling.

JMs egentliga Lean-arbetet initierades 2009, när delar av produktionsledningen deltog i en kurs som arrangerades av Chalmers Professional Education. Ett projekt kring strukturerad produktion startades med det övergripande målet att åstadkomma ett jämnt flöde i produktionen och att minimera slöserier genom att arbeta smartare. Många Lean-satsningar initieras och genomförs på ledningsnivå, med utbildningar för cheferna som sedan förväntas sprida filosofin nedåt i organisationen. På JM har de valt en annan väg.

– Vi har investerat i utbildning för alla som deltar i produktionen, både tjänstemän och hantverkare, säger John Eklund. På så sätt har vi lyckats bygga upp en bred Lean-kompetens och en samsyn på verksamheten.

För att bibehålla engagemanget och drivet i utvecklingsarbetet fortsätter JM att satsa på utbildning. Fortsättningskurser i Lean kombineras med specialistutbildningar för olika yrkeskategorier. Detta är något som även ställer nya krav på organisationen – nyanställda medarbetare måste snabbt skolas in i JMs Lean-tänk.

– Det är svårt att överblicka konsekvenserna av utvecklingsarbetet, säger John Eklund. För varje sten vi lyfter på uppstår nya frågor. När projektet nu övergår i en långsiktig process blir vår största utmaning att standardisera arbetssättet och se till att det fungerar i hela företaget.

Bilden visar JMs koncernchef Johan Skoglund med John Eklund, chef för produktionsutveckling på JM (foto Per Hindersson).

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer