JM tog hem årets Leanpris inom bygg

Notis · 2011-10-31

I tuff konkurrens med NCC och deras P303-system tog JM hem årets Leanpris inom byggsektorn. Priset delas ut av Lean Forum Bygg i samarbete med tidningen Byggindustrin och prisutdelningen skedde på Scandic Sergel Plaza i anslutning till Lean Wood Engineerings-konferensen i Stockholm den 26 oktober. Juryns motivering lyder:

”Vinnaren (JM) har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna.”

JMs senaste satsning på strukturerad produktion presenterades i förra numret av Byggindustrin (#33). För JM började "industrialiseringen" på allvar för snart tio år sedan med enhetliga projekteringsanvisningar – stommen till en teknisk plattform. Året därpå, 2004, startade arbetet med strategiska inköp och 2008 med strukturerad försäljning. I fjol gick startskottet för JMs strukturerade produktion. Det betyder bland annat att:

Arbetsmoment analyseras och testas och särskilda arbetsgrupper tar fram specifika monteringsanvisningar
Metoder för att sätta tidplaner har standardiserats
De sätter upp en enhetlig processkarta som definierar hur, när och i vilken ordning alla olika arbetsmoment ska utföras
Mötesrutinerna spikas där bland annat varje arbetsdag inleds med ett morgonmöte.
Den andra nomineringen var NCCs byggsystem P303m som baseras på flerbostadshus i två våningar, parhus eller radhus. Energianvändningen är 59 kWh per kvadratmeter och år. Husen levereras nyckelfärdiga till fast pris och har en garanterad byggtid på från fyra månader.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer