Kartläggning med AHA hos Contiga

Notis · 2014-04-24

Hos Contiga AB i Norrtälje fick de till en riktigt bra sammanhållen dag kring flödeskartläggning med många aha-upplevelser, bland annat kring partistorlekar, ordning och reda samt när och var arbetsmoment utförs. De har redan startat en hel del bra styrtavlor i produktionen som kommer att utvecklas efter hand. Man har jobbat mycket bra med att informera och förankra förändringsresan med Produktionslyftet hos alla medarbetare redan innan starten och styrgruppen har en bra samsyn om att utveckla företaget. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer