Kata på Chris-Marine

Notis · 2015-05-27

Bilden från Chris-Marine i Malmö visar den stolta grupp som nyligen avrapporterat att de nått sitt första Måltillstånd. Det rörde sig bland annat om att skapa ett nytt standardiserat arbetssätt för att kunna montera i ett enstycksflöde, där de visade att det inte bara var möjligt utan också vilka stora fördelar det resulterar i beträffande såväl minskad kapitalbindning som effektivare och snabbare montering. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer