Kickstarta företagets digitala utveckling

Notis · 2017-08-15

För många företag är den största utmaningen att identifiera vilka behov de ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var ska de börja, hur ska de tänka? Detta får företaget hjälp med genom att delta i ”Kickstart Digitalisering”. Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och genomförs tillsammans med nationella och regionala partner som Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC), Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och RISE. Här kan du läsa om och även anmäla dig till satsningen, mer information har också birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer