Kittning med LEGO hos Produktionslyftet

Notis · 2014-04-24

I arbetet med att ta fram nya byggstenar för Produktionslyftet presenterades nyligen ett upplägg för att ge en förståelse för betydelsen av instruktioner och komponentförsörjning vid montering. På bilden ses coachningsansvarige Richard Berglund när han försöker få ihop en Lego-bil med hjälp av en instruktion som får representera det vi ofta hittar på monteringsarbetsplatser runt om i Sverige.

Tyvärr fick Richard ge upp, trots tappert försökt … Gruppen som testade monteringen fick pröva hur olika typer av informationsbärare dramatiskt kan påverka montagetiden. Informationsbärarna var här dels två olika typer av instruktioner, med och utan illustrationer, men även med och utan artikelnummer.

Till detta kom tre olika materialförsörjningsprinciper:

  • Strukturerat kit där materialet för montering av en produkt ligger på en specifik plats i materialbäraren
  • Ostrukturerat kit där materialet för montering av en produkt ligger på ”huller om buller” i materialbäraren
  • Materialfasad där materialet ligger i specifika fack i en materialfasad och artikelnummer används för att ”hitta rätt”; även i instruktionen används artikelnummer.

Mer vet gunnar.backstrand@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer