Klok lansering av produktionssystem

Notis · 2008-10-28

I mitten av oktober lanserade Gnotec Mefas ledning företagets nya produktionssystem för personalen. De valde att göra presentationerna i små grupper med gott om tid för reflektioner och diskussioner. Både personalchefen, produktionschefen och VD deltog till och från och diskussionerna var mycket givande enligt de inblandade. Sättet att presentera produktionssystemet bidrar aktivt till att förankra det hos personalen. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer