Klusterkonferensen slog nytt deltagarrekord

Notis · 2021-05-13

Den 5-6 maj genomfördes årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference med tema ”Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor”. Den digitala konferensen satte nytt rekord med 485 deltagare och även Produktionslyftet fanns på plats med Jenny Bramell som moderator. Den övergripande frågeställningen som diskuterades var hur tillverkningsindustrin kan lösa klimatmålen, där Tero Stjernstoft från Vinnova berättade om tio områden för en hållbar framtid, fem samhällsutmaningar och fem innovationsutmaningar. Här kan du läsa mer om konferensen!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer