Kockums Maskin visade Produktionslyftet på Elmia

Notis · 2007-11-28

Underleverantörsmässan Elmia Subcontractor genomfördes i början av november och en av utställarna var Kockums Maskin AB. Kockums, som är ett av Produktionslyftets pilotföretag, passade på att lyfta fram sin satsning genom en affisch i montern (se bild). Enligt Lean-coachen Lars Eskilsson blev satsningen uppmärksammad under mässan, till nytta för såväl Kockums som Produktionslyftet. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer