Kommande aktiviteter

Här hittar du Produktionslyftets seminarier, utbildningar och andra aktiviteter. Klicka på önskad kategori nedan för att filtrera.

Aktiviteter som redan har genomförts hittar du här →

   

Så byggde Rototilt sin drömfabrik

Seminarium · Webbsänds · 2023-03-31

Rototilt® Group AB i Vindeln gick in i Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2008 och etablerade en bra grund i sitt Lean-arbete. Verksamheten växte snabbt och de insåg snart att de skulle behöva bygga en ny fabrik för att möta kundernas efterfrågan. En fabrik som stöttade deras nya arbetssätt och principer. Vid seminariet berättar Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7,5 hp, Södertälje (start 26 april 2023)

Utbildning · Södertälje · 2023-04-26

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under april till september 2023.

Mer information och anmälan

Lean & Green (start 18 april 2023)

Utbildning · Genomförs på distans · 2023-05-30

Denna kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar fyra halvdagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Mer information och anmälan

Lean ledarskap 7,5 hp, Södertälje (start 13 september 2023)

Utbildning · Södertälje · 2023-09-13

Är du redo för framtidens ledarskap? Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under september 2023 till januari 2024.

Mer information och anmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer