Kommande aktiviteter

Här hittar du Produktionslyftets seminarier, utbildningar och andra aktiviteter. Klicka på önskad kategori nedan för att filtrera.

Aktiviteter som redan har genomförts hittar du här →

   

Lean produktion 7.5 hp, Göteborg (25 januari 2022)

Utbildning · Göteborg · 2022-01-25

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Mer information och anmälan

Partner

Intressenter och finansiärer