Startprogram tema cirkulär ekonomi

Program · Västerås · 2019-06-01

Cirkulär ekonomi kan hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft såväl som sin lönsamhet, men också bidra till en hållbar framtid. Det finns många möjligheter, men det gäller att upprätta en strategi och att genomföra den. Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt, att ni investerar tid och kraft och att ni uthålligt kan driva en gemensam linje. 

Mer information och anmälan

Förändringsarbete med Lean

Seminarium · Hudiksvall · 2019-06-04

Att förbättra och förnya kräver att företaget och personalen har förståelse och verktyg för att samla styrkorna kring det som är viktigt. En grundförutsättning är ett hållbart ledarskap och att företaget investerar tid och kraft till att skapa samsyn kring de viktigaste utmaningarna, så att förutsättningar skapas för uthållighet och framdrift i rätt riktning.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7.5 hp – Södertälje

Utbildning · Södertälje · 2019-08-27

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7.5 hp Mora

Utbildning · Mora · 2019-09-17

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Mer information och anmälan

Lean produktionslogistik

Utbildning · Göteborg · 2019-10-08

Lean produktionslogistik erbjuder en utveckling av produkternas värdeflöden med exempel på utmaningar och problemställningar som många företag stöter på. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7.5 hp Göteborg

Utbildning · Göteborg · 2019-11-05

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Mer information och anmälan

Partner

Intressenter och finansiärer