Kompetenshöjande satsningar för långsiktig konkurrenskraft

Ledare · Ali Kazemi • Lead Auditor • Bureau Veritas Sverige · 2015-05-27

I mitt jobb som revisor på Bureau Veritas Certification hamnar man ofta i en situation där man identifierar brister i företagets kunskaper om processtyrning och processeffektivisering utan att kunna göra något konkret åt saken. Som revisor är man förhindrad att agera som konsult för att säkerställa opartiskhetskravet. I mindre och medelstora företag är ofta resurserna begränsade och kompetensutvecklingen hamnar inte sällan i skuggan för andra investeringar. I takt med att företagen blir mer och mer beroende av sin personal blir dock företagets investeringar i kompetens allt viktigare.

Några av de företag jag besöker finns inom en av världens tuffaste branscher, det vill säga automotive-industrin. Ledningssystemet i dessa företag ska hjälpa dem att uppnå sina affärsmål samt tillfredsställa kundernas behov och allt tuffare krav. Det kan tyckas som en omöjlig ekvation men denna uppfattning är felaktig. Genom att minska variationen i processerna och förebyggande arbete för att styra verksamheten utifrån identifierade risker samt processutveckling baserad på Lean-principerna, kan slöserier förknippade med kvalitetsbristkostnader reduceras vilket i sin tur betyder större kundtillfredsställelse till mindre kostnader.

I det sammanhanget har jag ibland kunnat konstatera att utan nödvändiga kunskaper blir ledningssystemet inte den hjälp det skulle ha kunnat vara, utan reduceras till en administrativ börda. Det är just här jag tycker att jag märker en skillnad där företag inom ramen för Produktionslyftet fått möjlighet att få handfast coachning och träning i hur man bygger upp produktionssystem utifrån principerna inom Lean för att kunna ständigt förbättra sina processer att bli effektivare och verkningsfullare. Jag tror att många mindre och medelstora företag hade kunnat dra större nytta av sina inneboende krafter och medarbetarnas engagemang med större insikt om vikten av kompetenshöjande satsningar för företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Ali Kazemi • Lead Auditor • Bureau Veritas Sverige

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer