Kompetensutveckling i företagen ett måste för ökad konkurrenskraft

Ledare · Nils Danred · 2009-03-28


För att utveckla kompetensen i företagen, som är helt nödvändigt för att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan, måste man kontinuerligt fylla på med ny kunskap och det gäller både på företagets strategiska och operativa nivå. Det är för övrigt samma förhållande i alla organisationer, både privata och offentliga; utan tillförsel av ny kunskap så uppstår kompetensbrist vilket leder till en stagnation och tillbakagång. De företag eller organisationer som har förmåga till ständigt lärande, en aktiv omvärldsbevakning och framtidsanalys kommer alltid att utvecklas. Men, det gäller inte bara att tillföra kunskap utan också ha en förmåga att skapa den aktiva och lärande affärs- och innovationsprocessen inne i företaget och skapa inte bara ett deltagande utan också delaktighet i den interna processen.

När jag ändå får möjligheten att filosofera lite över vilja och förmåga till utveckling så kan jag inte låta bli att upprepa det jag ofta gör, nämligen att vi inte ska förväxla förändring och utveckling. Många gör misstaget att starta och bedriva ett förändringsarbete utan att egentligen fundera över utvecklingspotentialen eller förmågan till utveckling. En utveckling kräver oftast förändring men en förändring leder inte alltid till utveckling. Hur många interna organisations- eller produktionsförändringar har gjorts utan att det medfört någon utveckling? Tänk efter och rannsaka. Starta inga förändringsprocesser – starta utvecklingsprocesser och, inte minst, använd kompetenta processledare från början till slut!

För mig ter det sig som om Produktionslyftet – och inte minst satsningen på Lean Production – både som fenomen och med tanke på dess metod och ambition, ligger ganska nära detta ”ideala tillstånd”. Det känns också fantastiskt glädjande när vi, Region Halland, som regionalt utvecklingsorgan med ambitionen att stödja växande och innovativa företag med viljan att växa och utveckla sin kompetens kan samarbeta med ett professionellt team kring Lena Production och se den starka tillströmningen från företagen. När vi sedan kan följa upp programmet och lyssna på företag som tydliggör nyttan av processen så stärker det bilden av ett ambitiöst och växande näringsliv. Vi hoppas naturligtvis att många företag kan möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser under den besvärliga situation som nu dessvärre råder, både konjunkturiellt och strukturellt, och gå stärkta ur krisen med nya kunskaper och stärkt konkurrensförmåga.

Nils Danred · Enhetschef för Tillväxtenheten på Region Halland

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer