Komplexa utmaningar i Sundsvall

Notis · 2016-02-25

Vid Valmet i Sundsvall har de etablerat ett andra pilotområde, där medarbetarna samlats för att forma utmaningar och fokusera på arbetet med att bryta ned dessa och samtidigt börja mäta – de ser en stor potential i en mer strukturerad verksamhet. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer