Konkreta uttryck för ledarskap hos Nolato MediTor

Notis · 2017-01-30

Nolato MediTor i Torekov har tagit tag i ledarskapsutmaningar med bland annat ett antal workshoppar kring ledares förbättringsarbete. I väl genomförda uppgifter gavs flera exempel på konkreta uttryck för ledarskap i vardagen. Dagen omfattade bra diskussioner där flera talade om vikten av att koppla ”neråt” från företagets mål till vad de själva som ledare kan göra för att påverka. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer