Konstruktivt kring enhetligt Kitron

Notis · 2011-08-26

I juli genomfördes en Lean-introduktion för Kitrons ledning i Jönköping tillsammans med representanter från Karlskoga-enheten. Det var en konstruktiv dag med mycket diskussioner, där fokus låg på vad de kan lära av varandras organisationer för att bli ”ett” Kitron. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer