Pressinformation

Motivation

Hans Reich · Chalmers tekniska högskola
hans.reich@produktionslyftet.se · 073-079 42 36

Information

Björn Stenvall · Stenvall & Partner
bjorn.stenvall@produktionslyftet.se · 070-832 19 38

Partner

Intressenter och finansiärer