Kontaktpersoner

Följande personer är engagerade inom Produktionslyftet. Klicka i kartan för att visa kontaktuppgifter för din region.

Programledning

Birgitta Öjmertz

Programdirektör · RISE

birgitta.ojmertz@ri.se ·

070-780 61 52

Dan Carlsson

Motivation och inspiration · RISE

dan.carlsson@ri.se ·

070-780 61 82

Kalle Persson

Coachsamordning · RISE

karl-eric.persson@ri.se ·

070-780 61 22

Jenny Bramell

Regionsamordning · IUC Syd AB

jenny.bramell@iucsyd.se ·

070-962 91 50

Malin Hallin

Metodutveckling · RISE

malin.hallin@ri.se ·

070-780 62 81

Annika Nilsson

Administration · RISE

annika.nilsson@ri.se ·

070-780 60 89

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach/Motivation · RISE

lars-gustaf.gustafsson@ri.se ·

070-780 61 56

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

magnus.stenberg@ltu.se ·

0920-49 20 62

Anders Sörqvist

Coach/Motivation · iTid AB

anders.sorqvist@itid.se ·

070-336 27 11

Christian Silvasti

Coach/Motivation · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

christian.silvasti@telia.com ·

076-808 52 29

PeO Sjöberg

Regionansvarig Norra Mellansverige · IUC Dalarna

peo.sjoberg@iucdalarna.se ·

070-559 18 18

Anna Cato Moe

Regionansvarig Västsverige · Göteborgs Tekniska Collage

anna.cato.moe@gtc.com ·

070-858 19 36

Anna Bird

Regionansvarig Östra Mellansverige · Mälardalens högskola

anna.bird@mdh.se ·

016-15 51 95

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · Campus Ljungby

malin@campusljungby.se ·

072-535 05 18

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

bengt.gebert@iucsyd.se ·

070-686 32 25

Pontus Sandell

Regionansvarig Mellersta Norrland · IUC Z-Group

pontus.sandell@iuczgroup.se ·

070-658 05 30

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Våra coacher och utbildare

Detta är Produktionslyftets coacher och utbildare, varav de flesta även har andra roller såväl inom som utanför Produktionslyftet.

Richard Berglund

Coach · Richard Berglund företagscoach AB

richard.berglund@bahnhof.se ·

070-780 60 47

David Andersson

Coach · Borand AB

david@borand.se ·

070-878 82 39

Jan Andersson

Coach · IUC Sjuhärad AB

Bo Ericson

Coach · Biotop

biotop1@hotmail.com ·

070-529 81 25

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · Campus Ljungby

malin@campusljungby.se ·

072-535 05 18

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

bengt.gebert@iucsyd.se ·

070-686 32 25

Pernilla Hanssen

Coach · Psiwisp AB

pernilla.hanssen@psiwisp.com ·

073-638 87 51

Moa Hedestig

Coach · iTid AB

moa.hedestig@itid.se ·

070-390 03 03

Martin Johansson

Coach · SVP Engineering

martin.johansson@svpab.se ·

073-382 22 32

Sylvia Kiellarson

Coach · Essmind AB

sylvia@essmind.se ·

070-930 80 90

Martin Kurdve

Coach · RISE

martin.kurdve@ri.se ·

070-780 61 32

Jenny Larsson

Coach · iTid AB

jenny.larsson@itid.se ·

070-249 93 33

Roger Lundin

Coach · RISE

roger.lundin@ri.se ·

070-780 60 22

Lars Medbo

Coach/utbildare · Chalmers tekniska högskola

lars.medbo@chalmers.se ·

070-308 83 47

Per Medbo

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

per.medbo@chalmers.se ·

031-772 13 49

Niklas Olsson

Coach · MITC

niklas.olsson@mitc.nu ·

070-323 22 10

Peter Olsson

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

olsson@chalmers.se ·

076-101 05 48

Mikael Ström

Coach · RISE

mikael.strom@ri.se ·

070-780 60 23

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

erik.vanhatalo@ltu.se ·

070-250 72 44

Lennart Wallberg

Coach · Wallberg Consulting

lennart@wallberg.se ·

070-313 19 94

Tomas Wigerfelt

Coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se ·

070-513 15 09

Carl Wänström

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

carl.wanstrom@chalmers.se ·

070-308 80 97

Christina Vult von Steyern

Coach · RISE

Karin Andersson

Coach · RISE

karin.andersson@ri.se ·

073-658 70 30

Våra utbildningssamordnare

Anette Winter

Utbildningssamordning · Chalmers tekniska högskola

anette.winter@chalmers.se ·

072-221 13 15

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

erik.vanhatalo@ltu.se ·

070-250 72 44

Partner

Intressenter och finansiärer