Kontaktpersoner

Följande personer är engagerade inom Produktionslyftet. Klicka i kartan för att visa kontaktuppgifter för din region.

Programledning

Birgitta Öjmertz

Programdirektör · RISE IVF

birgitta.ojmertz@ri.se ·

070-780 61 52

Jenny Bramell

Regionsamordning Sydsverige · IUC Syd AB

jenny.bramell@iucsyd.se ·

070-962 91 50

Richard Berglund

Coachning · RISE IVF

richard.berglund@ri.se ·

070-780 60 47

Dan Carlsson

Motivation och inspiration · RISE IVF

dan.carlsson@ri.se ·

070-780 61 82

Hans Reich

Motivation och inspiration · Chalmers tekniska högskola

hans.reich@chalmers.se ·

073-079 42 36

Björn Stenvall

Information · Stenvall & Partner AB

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

magnus.stenberg@ltu.se ·

0920-49 20 62

Bengt Geibert

Regionansvarig Syd · IUC Syd

bengt.geibert@iucsyd.se ·

070-686 32 25

Pontus Sandell

Regionansvarig Mellersta Norrland · IUC Z-Group

pontus.sandell@iuczgroup.se ·

070-658 05 30

Marjo Särkimäki

Regionansvarig Norra Mellansverige · Högskolan i Gävle

marjo@logistikkraft.se ·

070-651 82 82

Anna Bird

Regionansvarig Östra Mellansverige · Mälardalens högskola

anna.bird@mdh.se ·

016-15 51 95

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

Emina Atic

Regionansvarig Västsverige · Göteborgs Tekniska Collage

emina.atic@gtc.com ·

070-858 119 21

Våra Lean-coacher

Detta är Produktionslyftets Lean-coacher, varav de flesta även har andra roller såväl inom som utanför Produktionslyftet.

Marjo Särkimäki

Regionansvarig Norra Mellansverige · Högskolan i Gävle

marjo@logistikkraft.se ·

070-651 82 82

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

David Andersson

Lean-coach · Borand AB

david@borand.se ·

070-878 82 39

Lars-Gustaf Gustafsson

Lean-coach · RISE IVF

lars-gustaf.gustafsson@ri.se ·

070-780 61 56

Tomas Wigerfelt

Lean-coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se ·

070-513 15 09

Christian Silvasti

Lean-coach · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

christian.silvasti@telia.se ·

076-808 52 29

Moa Hedestig

Lean-coach · iTid AB

moa.hedestig@itid.se ·

070-390 03 03

Jan Andersson

Lean-coach · IUC Sjuhärad AB

Bo Ericson

Lean-coach · Biotop

biotop1@hotmail.com ·

070-529 81 25

Malin Hallin

Lean-coach · RISE IVF

malin.hallin@ri.se ·

070-780 62 81

Jonas Laring

Lean-coach · Produktionsergonom

Roger Lundin

Lean-coach · RISE IVF

roger.lundin@ri.se ·

070-780 60 22

Lars Medbo

Lean-coach · Chalmers tekniska högskola

lars.medbo@chalmers.se ·

070-308 83 47

Kathe Nonås

Lean-coach · RISE IVF

kathe.nonas@ri.se ·

070-780 61 03

Mikael Ström

Lean-coach · RISE IVF

mikael.strom@ri.se ·

070-780 60 23

Lars Danielsson

Lean-coach · Pompano

lars.danielsson@telia.com ·

070-575 92 14

Martin Johansson

Lean-coach · SVP Engineering

martin.johansson@svpab.se ·

073-382 22 32

Jenny Larsson

Lean-coach · iTid AB

jenny.larsson@itid.se ·

070-249 93 33

Anders Sörqvist

Lean-coach · iTid AB

anders.sorqvist@itid.se ·

070-336 27 11

Lennart Wallberg

Lean-coach · Wallberg Consulting

lennart@wallberg.se ·

070-313 19 94

Martin Kurdve

Lean-coach · RISE IVF

martin.kurdve@ri.se ·

070-780 61 32

Våra utbildningssamordnare

Tuula Bergqvist

Utbildningssamordning · Chalmers Professional Education

tuula.bergqvist@chalmers.se ·

031-772 42 13

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

erik.vanhatalo@ltu.se ·

070-250 72 44

Partner

Intressenter och finansiärer