Kontaktpersoner

Följande personer är engagerade inom Produktionslyftet. Klicka i kartan för att visa kontaktuppgifter för din region.

Programledning

Birgitta Öjmertz

Programdirektör · Swerea IVF

Jenny Bramell

Regionsamordning/Regionansvarig Sydsverige · IUC Syd AB

Richard Berglund

Coachning · Swerea IVF

Dan Carlsson

Motivation och inspiration · Swerea IVF

Hans Reich

Motivation och inspiration · Chalmers tekniska högskola

Björn Stenvall

Information · Stenvall & Partner AB

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

Pontus Sandell

Regionansvarig Mellersta Norrland · IUC Z-Group

pontus.sandell@iuczgroup.se ·

070-658 05 30

Marjo Särkimäki

Regionansvarig Norra Mellansverige · Högskolan i Gävle

Anna Bird

Regionansvarig Östra Mellansverige · Mälardalens högskola

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm · Kungliga Tekniska högskolan

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

Emina Atic

Regionansvarig Västsverige · Göteborgs Tekniska Collage

Våra Lean-coacher

Detta är Produktionslyftets Lean-coacher, varav de flesta även har andra roller såväl inom som utanför Produktionslyftet.

Marjo Särkimäki

Regionansvarig Norra Mellansverige · Högskolan i Gävle

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm · Kungliga Tekniska högskolan

Charlotte Wikholm

Lean-coach · Swerea IVF

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

David Andersson

Lean-coach · Träcentrum

Lars-Gustaf Gustafsson

Lean-coach · Swerea IVF

Sylvia Kiellarson

Lean-coach · Essmind AB

Tomas Wigerfelt

Lean-coach · Verksamhetsutveckling i Småland

Christian Silvasti

Lean-coach · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

Moa Hedestig

Lean-coach · iTid AB

Jan Andersson

Lean-coach · IUC Sjuhärad AB

Bo Ericson

Lean-coach · Biotop

Malin Hallin

Lean-coach (föräldraledig) · Swerea IVF

Jonas Laring

Lean-coach · Swerea IVF

Roger Lundin

Lean-coach · Swerea IVF

Lars Medbo

Lean-coach · Chalmers tekniska högskola

Kathe Nonås

Lean-coach · Swerea IVF

Mikael Ström

Lean-coach · Swerea IVF

Lars Danielsson

Lean-coach · Pompano

Martin Johansson

Lean-coach · SVP Engineering

Jenny Larsson

Lean-coach · iTid AB

Anders Sörqvist

Lean-coach · iTid AB

Lennart Wallberg

Lean-coach · Wallberg Consulting

Martin Kurdve

Lean-coach · Swerea IVF

Våra utbildningssamordnare

Tuula Bergqvist

Utbildningssamordning · Chalmers Professional Education

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

Pernilla Ingelsson

Utbildningssamordning · Mittuniversitetet

Partner

Intressenter och finansiärer