Kontakt för nya företag

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach/Motivation · RISE

Staffan Larsson

Coach/Motivation · iTid AB

Annika Nilsson

Programkoordinator · RISE

Christian Silvasti

Coach/Motivation · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

Programledning

Birgitta Öjmertz

Programdirektör · RISE

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach/Motivation · RISE

Thomas Nilsson

Regionsamordning · IUC Sverige

Annika Nilsson

Programkoordinator · RISE

Kalle Persson

Coachsamordning · RISE

Malin Hallin

Metodutveckling/Coach · RISE

malin.hallin@ri.se

070-780 62 81

Regionansvariga

Niklas Östangård

Regionansvarig Östra Mellansverige/Coach · MITC

Fredrik Johansson

Regionansvarig Västsverige/Coach · IDC

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

PeO Sjöberg

Regionansvarig Norra Mellansverige · IUC Dalarna

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · Campus Ljungby

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

Pontus Sandell

Regionansvarig Mellersta Norrland · IUC Z-Group

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Utbildningssamordnare/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se

073-275 04 08

Coacher och utbildare

Johanna Liljedahl

Coach · iTid

Wiggo Eriksson

Coach · Wiggo Eriksson Consulting AB

Patrik Knutsson

Coach · Patrik Knutsson Konsult i Kristianstad AB

Lars-Erik Lindström

Coach · iTid AB

Günter Sand

Coach · Göteborgs tekniska college

gunter.sand@gtc.com

070-858 19 07

Staffan Larsson

Coach/Motivation · iTid AB

Sebastian Rydenfalk

Coach · iTid AB

Martin Olsson Saebö

Coach · iTid AB

Magnus Olsson

Coach · iTid AB

Jennie Söderlind

Coach · iTid AB

Glen Johansson

Coach · IUC Stål & Verkstad

Fredrik Munkby

Coach · iTid AB

Daniel Gåsvaer

Coach · RISE IVF

Elin Hultman

Coach · Skill AB

Christopher Sund

Coach · Sunds Konsult och TeknikByrå AB

Malin Hallin

Metodutveckling/Coach · RISE

malin.hallin@ri.se

070-780 62 81

Richard Berglund

Coach · Richard Berglund företagscoach AB

Anders Sörqvist

Coach/Motivation · iTid AB

Christian Silvasti

Coach/Motivation · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

David Andersson

Coach · Borand AB

david@borand.se

070-878 82 39

Jan Andersson

Coach · IUC Sjuhärad AB

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · Campus Ljungby

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

Pernilla Hanssen

Coach · Psiwisp AB

Moa Hedestig

Coach · iTid AB

Martin Johansson

Coach · SVP Engineering

Martin Kurdve

Coach · RISE

martin.kurdve@ri.se

070-780 61 32

Jenny Larsson

Coach · iTid AB

Roger Lundin

Coach · RISE

roger.lundin@ri.se

070-780 60 22

Lars Medbo

Coach/utbildare · Chalmers tekniska högskola

Niklas Olsson

Coach · MITC

Mikael Ström

Coach · RISE

mikael.strom@ri.se

070-780 60 23

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Utbildningssamordnare/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se

073-275 04 08

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

Lennart Wallberg

Coach · Wallberg Consulting

lennart@wallberg.se

070-313 19 94

Tomas Wigerfelt

Coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se

070-513 15 09

Karin Andersson

Coach · RISE

Utbildningssamordnare

Carl Wänström

Utbildningssamordning · Chalmers

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Utbildningssamordnare/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se

073-275 04 08

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

Kommunikation och press

Stefan Hollertz

Kommunikatör · Produktionslyftet

stefan@hollertz.se

070-422 62 82

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer