Kontaktpersoner

Följande personer är engagerade inom Produktionslyftet. Klicka i kartan för att visa kontaktuppgifter för din region.

Programledning

Birgitta Öjmertz

Programdirektör · RISE IVF

birgitta.ojmertz@ri.se ·

070-780 61 52

Richard Berglund

Coachning · RISE IVF

richard.berglund@ri.se ·

070-780 60 47

Jenny Bramell

Regionsamordning · IUC Syd AB

jenny.bramell@iucsyd.se ·

070-962 91 50

Dan Carlsson

Motivation och inspiration · RISE IVF

dan.carlsson@ri.se ·

070-780 61 82

Annika Nilsson

Administration · RISE IVF

annika.nilsson@ri.se ·

070-780 60 89

Hans Reich

Motivation och inspiration · Chalmers tekniska högskola

hans.reich@chalmers.se ·

073-079 42 36

Björn Stenvall

Information · Stenvall & Partner AB

Emina Atic

Regionansvarig Västsverige · Göteborgs Tekniska Collage

emina.atic@gtc.com ·

070-858 119 21

Anna Bird

Regionansvarig Östra Mellansverige · Mälardalens högskola

anna.bird@mdh.se ·

016-15 51 95

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

bengt.gebert@iucsyd.se ·

070-686 32 25

Pontus Sandell

Regionansvarig Mellersta Norrland · IUC Z-Group

pontus.sandell@iuczgroup.se ·

070-658 05 30

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

magnus.stenberg@ltu.se ·

0920-49 20 62

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Marjo Särkimäki

Regionansvarig Norra Mellansverige/Coach · Högskolan i Gävle

marjo@logistikkraft.se ·

070-651 82 82

Våra coacher

Detta är Produktionslyftets coacher, varav de flesta även har andra roller såväl inom som utanför Produktionslyftet.

David Andersson

Coach · Borand AB

david@borand.se ·

070-878 82 39

Jan Andersson

Coach · IUC Sjuhärad AB

Lars Danielsson

Coach · Pompano

lars.danielsson@telia.com ·

070-575 92 14

Bo Ericson

Coach · Biotop

biotop1@hotmail.com ·

070-529 81 25

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

bengt.gebert@iucsyd.se ·

070-686 32 25

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach · RISE IVF

lars-gustaf.gustafsson@ri.se ·

070-780 61 56

Malin Hallin

Coach · RISE IVF

malin.hallin@ri.se ·

070-780 62 81

Pernilla Hanssen

Coach · Psiwisp AB

pernilla.hanssen@psiwisp.com ·

073-638 87 51

Moa Hedestig

Coach · iTid AB

moa.hedestig@itid.se ·

070-390 03 03

Christer Hedlund

Coach · Mittuniversitetet

christer.hedlund@miun.se ·

‭070-882 93 21‬

Martin Johansson

Coach · SVP Engineering

martin.johansson@svpab.se ·

073-382 22 32

Sylvia Kiellarson

Coach · Essmind AB

sylvia@essmind.se ·

070-930 80 90

Martin Kurdve

Coach · RISE IVF

martin.kurdve@ri.se ·

070-780 61 32

Jonas Laring

Coach · Produktionsergonom

Jenny Larsson

Coach · iTid AB

jenny.larsson@itid.se ·

070-249 93 33

Markus Lundgren

Coach · High Performance Management System i Skövde AB

lm@hpms.se ·

070-966 37 04

Roger Lundin

Coach · RISE IVF

roger.lundin@ri.se ·

070-780 60 22

Lars Medbo

Coach/utbildare · Chalmers tekniska högskola

lars.medbo@chalmers.se ·

070-308 83 47

Per Medbo

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

per.medbo@chalmers.se ·

031-772 13 49

Kathe Nonås

Coach · RISE IVF

kathe.nonas@ri.se ·

070-780 61 03

Niklas Olsson

Coach · MITC

niklas.olsson@mitc.nu ·

070-323 22 10

Peter Olsson

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

olsson@chalmers.se ·

076-101 05 48

Kalle Persson

Coach · RISE IVF

karl-eric.persson@ri.se ·

070-780 61 22

Christian Silvasti

Coach · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

christian.silvasti@telia.com ·

076-808 52 29

Mikael Ström

Coach · RISE IVF

mikael.strom@ri.se ·

070-780 60 23

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Marjo Särkimäki

Regionansvarig Norra Mellansverige/Coach · Högskolan i Gävle

marjo@logistikkraft.se ·

070-651 82 82

Anders Sörqvist

Coach · iTid AB

anders.sorqvist@itid.se ·

070-336 27 11

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

erik.vanhatalo@ltu.se ·

070-250 72 44

Lennart Wallberg

Coach · Wallberg Consulting

lennart@wallberg.se ·

070-313 19 94

Oskar Wallström

Coach · KTH

oskwal@kth.se ·

072-148 62 79

Tomas Wigerfelt

Coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se ·

070-513 15 09

Carl Wänström

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

carl.wanstrom@chalmers.se ·

070-308 80 97

Våra utbildningssamordnare

Anette Winter

Utbildningssamordning · Chalmers Professional Education

anette.winter@chalmers.se ·

031-772 42 16

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

erik.vanhatalo@ltu.se ·

070-250 72 44

Partner

Intressenter och finansiärer