Kraftansträngningen gav mersmak och utdelning

Artikel · 2008-01-28

På Johpomek AB i Osby väcktes intresset för Lean redan för några år sedan. Trots nya begrepp och angreppssätt väcktes en nyfikenhet som kom att leda till företagets första Lean-fokuserade satsningar. I och med samarbetet med Produktionslyftet har alla delar fallit på plats och nystarten har visat sig vara en framgångsrik historia.

Sedan 1977 har Johpomek drivit sin verksamhet och produktion i Osby i norra Skåne. Företaget utför alltifrån rörbockning och pulverlackering till framställning av metall- och stålrörskonstruktioner för möbeltillverkning. Vi träffar Johpomeks vd Jonas Persson och ekonomiansvariga Maria Rimborg Sahlin för att tala om hur Lean bidragit till en allt mer effektiv och kundfokuserad produktion. Maria tänker tillbaka och minns hur de första satsningarna inom området inte direkt gav de resultat de hade hoppats på. Hon menar att nyfikenheten och viljan fanns – att de tydligt såg alla fördelar – men att det var svårt att se i vilken ordning arbetet skulle genomföras.


Maria Rimborg Sahlin, ekonomiansvarig med ett starkt Lean-intresse: ”Det här är precis vad vi väntat på.”

– Till en början insåg vi kanske inte den omfattning och ansträngning som en sån här typ av introduktion innebär och kräver. Vi gick ut hårt och var lite för snabba med att tillämpa de olika Lean-verktyg som presenterades för oss.

Johpomek gjorde tidiga ansträngningar inom exempelvis 5S och såg också till att i ett tidigt skede informera all personal om de återgärder och förändringar som satsningen skulle innebära. Trots tappra försök beskriver Jonas tiden som tungarbetad. Han tycker sig så här i efter hand kunna säga att de inte lyckades lyfta fram helheten, att se på Lean ur ett större perspektiv.

Tidigt under 2007 fick Johpomek en inbjudan till ett av Produktionslyftets seminarier vid IUC (Industriellt Utvecklings Centrum) i Olofström. Samarbetet med och bemötandet av IUC betydde mycket för fullföljandet av de satsningar som tidigare gjorts. Under våren anordnades möten för att komma vidare i Lean-arbetet och nya tankar väcktes till liv. Med hjälp av en konsult genomförde de ett Lean-spel så att företagets samtliga anställda blev involverade i det tänk som spelet hade till uppgift att konkretisera. Därefter valde Johpomek att göra ett nytt försök med 5S, samt att också genomföra grundläggande värdeflödesanalyser.


Blickar mot framtiden. För att klara konkurrensen och ändå tjäna pengar satsar ägaren och vdn Jonas Persson på ett kontinuerligt Lean-arbete.

– Det var vid den här tiden tydligt att medvetandet om Lean hade fått fäste i organisationen. Ändå kändes det som att alla bitar inte riktigt föll på plats. Vi kände ett stort behov av att få våra tankar på pränt, säger Jonas.

Nytt lyft
Bo Axelsson på IUC föreslog att Johpomek skulle ta en närmare kontakt med Produktionslyftet. Den nationella satsningen hade ännu inte tagit fart, men uppstarten var nära. Jonas och Maria tog tillsammans med kvalitetsansvarige Jan Öhman ett snabbt beslut.

– Det kändes som om det här var precis vad vi så länge väntat på. Från den information vi fått ansökte vi genast som pilotföretag, berättar Maria.

Hösten 2007 fick Johpomek chansen att vidareutveckla sin verksamhet via Produktionslyftet. Som ett av tio utvalda företag fick de helt nya förutsättningar att ta sig an Lean. Nyckelpersonsgruppen, bestående av Jonas, Maria och Jan, anmälde sig till den 7,5-poängskurs som ingår i samarbetet med Produktionslyftet och de är övertygade om att de är på rätt väg.

– Det som satte ny fart på hela den här historien var att vi kom med i Produktionslyftet. Äntligen känns det som att vi allesammans börjar få ihop en helhet av alla små bitar.


Ordning och reda. En hel vägg med så kallade ”likare”, vilka används som mall för och jämförelse till den tillverkade komponenten.

Jonas framhåller samtidigt att Johpomek, oavsett utgång, hade valt att gå vidare i sitt arbete med Lean. Nyckelpersonsgruppen har nu tillsammans med åtta mellanchefer och arbetsledare tagit fram underlag för att åskådliggöra företagets tankar och principer. Tidigare saknades en bas för att kunna formulera de tankar som alltigenom funnits där.

– Nu, menar Maria, lägger vi grunden till företagets filosofier.

Inom Lean-området talas det ofta om vikten av att alla anställda blir delaktiga i förbättringsarbetet. Detta är något som Osby-företagets drygt 50 anställda tagit på fullaste allvar. Jonas och Maria betonar dock här mellanchefernas roll i det övergripande arbetet. Deras motivation och kunnande har en avgörande betydelse när det gäller fokus framåt.

JPS – Johpomek Production System

I början av 2008 ska Johpomeks nya produktionssystem presenteras för samtliga anställda. Johpomek Production System grundas på de tankar och värderingar som formulerats under arbetets gång. Nysatsningen är ett viktigt steg i ledet att bemöta marknadens allt högre krav. Hotet från Baltikum och Kina är ständigt närvarande.


Johpomek är inte så stort, men omfattar ett brett yrkeskunnande. Allt från svetsning …


… till pulverlackering och däremellan bockning och bearbetning. Bland annat.

– För oss är det en fråga om överlevnad. Det fungerar inte att höja priserna, vi måste istället bli bättre och effektivare. Målsättningen är att vi ska kunna hålla konkurrenskraftiga priser men ändå tjäna pengar, säger Jonas.

För att möta upp konkurrenssituationen måste Johpomek utnyttja sina resurser till max. Framförallt försöker de ta tillvara all den inneboende kompetensen som finns hos personalen.

– Vi ska använda dessa resurser på bästa sätt för att arbeta smartare, menar Maria.
Jonas betonar det kommande arbetet.

– Alla ska känna att de kan bidra, men vi kommer initialt att satsa på ett par områden där vi går mer på djupet för att skapa piloter. Vi har avsatt tid för förbättringsgrupper och har redan sett hur olika led blivit effektivare.

Experthjälp

Samarbetet med Produktionslyftet har således redan gett resultat. Jonas och Maria talar om den nyfikenhet och entusiasm som återupplivats. De säger att hela Johpomek ställer sig bakom satsningen och upplever förändringarna som mycket positiva.

– Den största fördelen med Produktionslyftet är att de lär känna oss, våra brister och möjligheter och verkligen sätter sig in i vår problematik, konstaterar Maria med ett leende.

– Dessutom kan vi kalla in experthjälp om vår egen Lean-koordinator inte har den specialistkunskap vi behöver, fyller Jonas i. Produktionslyftet vet var kunskapen finns, vilket känns tryggt.

I ett nästa steg vill Johpomek också få sina egna leverantörer att inse fördelarna med Lean. Det gäller således för Johpomek att hitta de leverantörer som de kan påverka – och som vill satsa och arbeta under samma förutsättningar.

Johpomek har sedan starten 1977 gått från att vara ett litet, lokalt företag med tre anställda till att idag stoltsera över en modern maskinpark och 50 anställda. Allt talar för att deras Lean-satsning kommer att ge ytterligare luft under vingarna. Omsättningen ligger på dryga 50 miljoner kronor och framtiden ser minst sagt ljus ut.

Linda Karlsson
bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer