KTH Leandagen med exempel från Produktionslyftet

Notis · 2023-12-08

Den 31 januari arrangeras KTH Leandagen som en del av Science Week Södertälje. Här har du möjlighet att ta del av inspirerande exempel på förbättringsarbete från AstraZeneca, Scania samt Produktionslyftsföretagen Huddig AB och Konvex AB med flera. Alla aktiviteter under Science Week är kostnadsfria, välkommen att delta!

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer