Kungen på besök hos KTH Leancentrum

Notis · 2018-05-28

Det var ett kungligt besök den 23 maj vid KTH Södertälje och Södertälje Science Park där också KTH Leancentrum har sin hemvist. Johanna Strömgren, KTH Leancentrums föreståndare och även regionledare för Produktionslyftet, fick också tillfälle att visa Kungen valda delar av verksamheten. Efter en presentation av laboratoriet för produktionslogistik kunde Johanna berätta för Kungen hur de utvecklar ett nytt Training Center, bland annat med Trampbilsfabriken från Scania vilken Kungen visade ett stort intresse för (fotograf Fredrik Sederholm). Trampbilsfabriken är uppbyggd kring deltagarnas förbättringsarbete vid montering av trampbilar i en monteringslina och medan studenterna genomförde övningen passade Kungen på att ställa frågor kring arbetets upplägg. Johanna fick också möjlighet att berätta om forskningsprojektet DigiLog där de tillsammans med bland andra AstraZeneca och Scania även skapar en digital simuleringsmiljö kopplad till Trampbilsfabriken. Fokus ligger på tredje uppgiften med utbildningar, seminarier och nätverk för såväl studenter som yrkesverksamma inom näringslivet och offentlig sektor i samverkan med exempelvis Södertälje Science Park, MatLust och Produktionslyftet. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer