Kunnande och driv i J&Ps styrgrupp

Notis · 2011-11-30


Jonsson & Paulsson Industri AB i Östersund inledde i början av november sitt arbete med Produktionslyftet och visade upp en engagerad styrgrupp med stort kunnande och bra driv. Hela fem personer i gruppen går kursen i Lean produktion och två andra har fått utbildning genom största kunden Volvo, en kund som i sig driver på utvecklingen – en bra start på ett utmanande arbete. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer