Kunskapsförmedlingen har fyllt tio år

Notis · 2012-11-30


Kunskapsförmedlingen, en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning, har firat tioårsjubileum. De arbetar för att föra ut och nyttiggöra forskningsresultat till svensk industri genom seminarier och driver också en webbplats där svenska forskare och forskningsprojekt presenteras.

Den har idag mellan 5-10.000 unika besökare per månad och i samband med tioårsjubiléet lanseras en ny webbplats med modernare design och ökad funktionalitet. Kunskapsförmedlingen drivs gemensamt av KK-stiftelsen, Mistra, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vinnova i samverkan med Svensk Näringsliv och Teknikföretagen. Läs mer på www.kunskapsformedlingen.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer