Kurs i Lean och ledarskap på KTH

Notis · 2012-12-20

En ”systerkurs” till Produktionslyftets Lean-kurs på 7,5 högskolepoäng startar i februari 2013 på KTH, Leancentrum. Kursen Lean och ledarskap riktar sig till personer i arbetsledande befattning, främst inom den offentliga sektorn men även den privata, som har påbörjat sitt arbete med att implementera Lean. Kursinnehållet utgörs bland annat av introduktion till Lean verksamhetsstyrning, ledarskap i en organisation som arbetar med Lean och ledarskapets förutsättningar. Kursen omfattar tio dagar, fördelade på fem kurstillfällen. Anmälan görs på www.kth.se/itm/inst/tmt/leancentrum/kurser eller kontakta lhagman@kth.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer