Kurs i Lean och ledarskap – start 22 september

Notis · 2015-06-24

Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling? Denna kurs på 7,5 högskolepoäng utgår från fyra huvudteman:

  • Utveckla och tydliggör ditt operativa ledarskap
  • Coachning och utveckling av medarbetare
  • Leda organisatorisk förändring
  • Arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling.

Startdatum är den 22 september och platsen är Södertälje. Kursen omfattar tio dagar, fördelade på fem kurstillfällen som innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studiebesök och praktiska övningar inklusive analys av den egna verksamheten. Målgrupp är personer i arbetsledande befattning (chefer och förbättringsledare) inom både den privata och den offentliga sektorn som har påbörjat arbetet med att implementera Lean. Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i Lean samt bör vara vana i rollen som ledare. Anmälan sker på www.kth.se/leancentrum – mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer