Kurs i Lean Product Development

Notis · 2011-05-31


På Swerea IVF i Mölndal genomfördes i början av maj första delen av en kurs i LPD (Lean Product Development). LPD är mer än en modern produktutvecklingsmetod som i grunden står för en ny filosofi för utveckling av produkter och vars ursprung kommer från Toyotas produktutvecklingssystem. På kursen deltog bland andra representanter från Produktionslyftsföretaget KraftPowercon (tidigare Kraftelektronik) i Surte; bilden visar utvecklingschef Tony Rydebrink (i förgrunden) samt FoU-projektledare Peter Mathisson, som menade att kursen vände på en del begrepp och satte in ”gamla” delar i nya sammanhang. Ett tidigare Produktionslyftsföretag, Autotube från Varberg, deltog dessutom som föreläsare. Nästa och avslutande träff sker i juni. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer