Kvalitetssatsning hos Finnveden Gjutal

Notis · 2009-10-28

Med tanke på att kvalitet är ett viktigt begrepp hos Finnveden Gjutal i Hultsfred genomfördes en specialutbildning för kvalitetsmedarbetarna samt styrgruppen gällande förbättringsgrupper. Kvalitetspersonalen kommer att få en viktig stödjande roll till förbättringsgrupperna. Mer information har lars-gustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer