Kvinnliga ledare och inspirerande exempel från Produktionslyftet

Notis · 2022-05-30

Det senaste magasinet från Produktion2030 lyfter fram kvinnliga ledare inom produktion. Flera exempel är hämtade från företag som medverkar eller har medverkat i Produktionslyftet, bland andra Falks Metall, Motala Verkstad och Bruzaholm.

Läs magasinet hos Produktion2030 →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer