KWA eliminerar slöserier trots hårda tider

Notis · 2009-05-28

Knäreds Werkstads AB, KWA står inför en tuff vår där försäljningen är en kritisk faktor för hur företaget ska utvecklas. Även om alla är överens om vikten av att eliminera slöserier så är alla också mycket medvetna om konjunkturen. Förbättringar genomförs kanske inte i lika hög takt som tidigare. Som KWAs VD framhåller är det viktigt att driva Lean-arbetet vidare, men i en takt som företaget mäktar med; bilden visar styrgruppen där de resonerar kring takten i Lean-arbetet. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer