KWH Pipe Sverige förbättrar

Notis · 2009-10-28


Parallellt med att alla på plaströrtillverkaren KWH Pipe i Borås får en introduktion till Lean och företagets vägledande principer har tre förbättringsgrupper i produktionen startats. De har börjat med en workshop på en dag med teori, diskussion, övning och uppstart. Förbättringsgrupperna träffas en timme varannan vecka för att diskutera förbättringar samt planera det praktiska arbetet. En dag per månad avsätter de för praktiskt arbete för att få snurr på förbättringsverksamheten. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer