Långsiktig Lean-satsning i Söderhamn

Notis · 2015-12-17

Pepab i Söderhamn har precis avslutat sitt arbete med Produktionslyftet. Trots att de haft organisatoriska utmaningar, ökande volymer och introduktion av nya produkter har de aldrig tvekat om långsiktigheten i Lean-arbetet. Effekter de ser i pilotområdet omfattar bättre ”flyt”, effektivare lagerhantering och bättre samverkan och kommunikation. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer