Långsiktig planering hos Nolato Plymer

Notis · 2011-05-31


Hos Nolato Polymer i Torekov satsar de hårt på sitt Lean-arbete. Hela fem personer är anmälda till kursen på 7,5 högskolepoäng i Lean produktion till hösten, däribland företagets vd. Planen fram till dess är att driva 5S-arbetet under maj samt coacha förbättringsledarna och nytillkomna Lean-koordinatorer i juni. Efter sommaren ska sedan Nolatos arbetssätt spridas till Ängelholms-enheten. Bilden visar ett exempel på ny layout i Torekov-enheten. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer