Lärande i fokus

Ledare · Dan Carlsson · 2009-09-28


Att utveckla ledare som lever efter företagets filosofi och sätter lärandet i fokus, samt att utveckla enastående medarbetare och arbetslag, är två centrala principer inom Lean. Framgångsrika företag har utvecklat system för lärande inom produktutveckling och produktion, men även kompetensutveckling för sina medarbetare. Chalmers och Produktionslyftets utbildning i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng har genomförts vid 28 tillfällen med ca 650 deltagare.

Utbildningen har genomförts i nationell samverkan, med regionala partners, på inte färre än tolv orter över hela Sverige. Vi har hittills aldrig ställt in och kurserna har alltid varit fulltecknade, vilket visar både på det intresse och behov som finns. Kursen erbjuds till svensk industri och den är öppen för alla företag. Deltagarna kommer både från mindre, medelstora och stora företag och de representerar en stor bredd av verksamheter och erfarenheter.

Produktionslyftets huvudsakliga målgrupp är de förändringsledare/Lean-koordinatorer som tillsammans med företagets ledning har en central roll i att koordinera/leda transformationsprocessen och lärandet inom företaget. Många Produktionslyftsföretag har valt att erbjuda fler medarbetare möjligheten att genomföra kursen. Samtidigt har det varit viktigt att kursens struktur stöttat den företagsmetodik som används för coachning av företagen, alltså det operativa förbättringsarbetet vid respektive företag. Vår målsättning är att utbildningen ska ge deltagarna en plattform att bygga vidare ifrån och stimulera till gemensamt lärande. Det är lärande som bygger vår framtid, det är vårt gemensamma ansvar. Vill du vara med och leda denna utveckling? Dan Carlsson • Utbildningsansvarig Produktionslyftet

Dan Carlsson • Utbildningsansvarig Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer