Lärdomar av Lean-spel hos Roplan

Notis · 2008-04-28

Tisdagen den 8e april besökte Produktionslyftets Lean-coacher Jan Linell och Anders Karlsson Melkerhed i Timrå AB. Melkerhed är en del av företaget Roplan, ett av de senaste Produktionslyftsföretagen. Ett antal personer på Melkerhed fick en introduktion till vad Lean produktion är samt hur arbetet Produktionslyftet går till. Dagen efter genomfördes den officiella Lean-introduktionen med ett Lean-spel hos Roplan i Tumba. Tre personer från Melkerhed åkte ner till Tumba för att delta tillsammans med en förstärkt ledningsgrupp från Roplan. Totalt deltog 12 personer i ett lyckat arrangemang där deltagarna menade att de kunde dra flera lärdomar av spelet. Bland annat vilka förändringar som kan göras och vilka resultat dessa ändringar ger i flödet. Mer information har anders.karlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer