Lätt att göra rätt

Notis · 2018-10-10

Rosendal Trädgårds önskan var under flera år att arbeta smartare, inte hårdare – men de visste inte hur. Genom Produktionslyftet fick de hjälp med detta, att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Svinnet har minskat både i bageri och cafét, de letar inte lika mycket längre och har fördelat ut material så det står nära där det behövs. De har fått en bättre teamkänsla och samarbete mellan avdelningarna, bättre kommunikation både internt och mot kund. Trots högintensiv sommar så har det gått bättre än någonsin! Mer information har charlotte.wikholm@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer