Layout-satsningar hos SNA Europe

Notis · 2012-11-30

Pilotområdet på SNA Europe i Bollnäs arbetade i början av november i två grupper med förslag till ny maskinlayout, för att sedan gemensamt arbeta med att utreda möjligheten till att genomföra och investera i framtagna förslag. De har även gått igenom en del layout-teori som grund inför ett Lean-event som anordnas av SNA centralt, då de ska arbeta med layouten i hela fabriken. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer