Layoutfrågor kring pilotflöde hos Samuelsons Produktions New Store Europe

Notis · 2008-12-28

Hos New Store Europe i Floda har de arbetat med layoutfrågor utifrån pilotgruppens 5S-arbete. Med Produktionslyftets Lean-coach diskuterade de kring lämpligt pilotflöde genom verkstaden där Lean-resan ska börja appliceras. Deras Lean-koordinator arbetar även med att sammanställa och bekräfta företagets principer och värderingar för den fortsatta satsningen. I mitten av december genomfördes också ett Lean-spel för den del av personalen som inte kunde vara med förra gången. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer