Leab jobbar brett med Lean

Notis · 2009-12-28

Lövånger Elektronik AB har nu hunnit lite drygt halvvägs i Produktionslyftets arbete. För pilotgruppen har det bland annat resulterat i ett beslut att flytta gruppen i fabriken för att minska springet och skapa bättre flöde och samverkan med en angränsande produktionsgrupp. Gruppen är nu i slutfasen med att planera sin nya layout. Företaget har också flödesorienterat produktionen på en annan produktionsgrupp och flera grupper ska börja med detta arbete. Dessutom har de jobbat hårt med styrning av lager och PIA. VD Martin Linder är nöjd med arbetet så har långt och de ser redan positiva ekonomiska resultat av Lean-arbetet. Även leveranssäkerheten ligger över målet – mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer