Lean i alla led hos Emballator Lagan Plast

Notis · 2009-04-28

Nu utvidgas Lean-arbetet hos Emballator Lagan Plast, de höjer blicken och involverar marknadsavdelning både i förbättringsgruppsarbetet samt involverar två av sina största kunder. Det räcker inte att driva Lean-åtagandet i bara det egna företaget; kunder och försäljning måste med på skutan för att skapa bra värdeflöden. Inom den närmaste tiden ska de ha ett möte med en Lean-koordinator från en av kunderna för att planera hur kund-/leverantörsrelationen ska utvecklas och hur bägge parter ska vinna på ett gemensamt synsätt. Dessutom deltar en annan kund också i Produktionslyftet sedan i mars och detta ger givetvis synergieffekter – kontakt ska tas inom kort. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer