Lean + Automation = en fantastisk kombination

Ledare · Mikael Gustavsson • Vd Elektroautomatik i Sverige AB · 2014-02-28

Under de senaste årtiondena har industrin utvecklats enormt och totalt förändrat vårt samhälle, både negativt och positivt. Ändå är det mesta ogjort. Ska vi då se detta som en möjlighet eller ett hot? Jag föredrar att se det som en möjlighet. Lean tillsammans med automation är just en sådan möjlighet med fantastisk potential. En av de bärande idéerna i Lean är att minska slöserier genom att inte tillverka mer än vad som behövs.

 

 

Omvärldens aptit på nya produkter gör att producenterna eftersträvar följande i sin produktion:

  • Verifierad funktion innan installation
  • Kortare installationstider
  • Flexibilitet genom korta eller inga ställtider
  • Mindre underhåll och lägre kostnader för sin produktionsutrustning.

Genom att använda dagens teknik och automationslösningar kan vi lösa dessa utmaningar. Kortare ställtider får vi genom virtuella metoder, det vill säga att vi i digitala modeller gör en stor del av programmeringen och funktionskontrollen. När sedan produkten är satt i produktion kan vi köra olika varianter utan ställtider genom att visionkameror och bildbehandling ”ser” vilken variant som ska produceras och låter robotar samt bearbetningsstationer göra den variantspecifika produktionen. Allt detta är idag fullt möjligt. Den stora utmaningen ligger i att vi alla måste inse vilka stora möjligheter som finns och därefter skaffa oss kunskaper om dem.

Vi kan behålla regional produktion även med höga krav på lönsamhet och flexibilitet genom att förena Lean och Automation. Vi bör ta tillvara på denna möjlighet, eftersom regional produktion är en av grunderna till våra jobb och därmed skatteunderlaget, som möjliggör skola, vård och pension.

Mikael Gustavsson • Vd Elektroautomatik i Sverige AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer