Lean för byggsektorn – konferens i februari

Notis · 2012-12-20


Välkommen till ett seminarium i Nässjö onsdagen den 6 februari med tema kunskap, erfarenheter och inspiration. Flera av företagen i Produktionslyftet kommer från byggindustrin – leverantörer av komponenter som gjutna byggnadssystem, fönster och dörrar och färdigtillverkade badrum. Vid seminariet får du en bild av vad Lean innebär och hur filosofin kan tillämpas i byggsektorn.

Dessutom presenteras erfarenheter från vinnaren av byggsektorns Leanpris 2012, Ytterbygg AB. Seminariet arrangeras av Enterprise Europe Network, Swerea, Sveriges Byggindustrier och Lean Forum Bygg inom ramen för projektet PRISM Environment som finansieras av Europeiska Kommissionen och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Föreläser gör Magnus Widfeldt, Swerea IVF och Lean Forum Bygg, samt Mats Berntsson, vd för Ytterbygg AB. Seminariet är kostnadsfritt men anmäl dig för planeringens skull via www.leanforumbygg.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer