Lean-drivning på bred front hos Valmet

Notis · 2016-05-25

Hos Valmet i Sundsvall drivs arbetet framåt på ett bra sätt av företagets styrgrupp. Även pilotgrupperna arbetar på förtjänstfullt, där arbetet i pilotområde ett firades med tårta i april. I tvåan har de börjat experimentera med Kata och dessutom är ett tredje pilotområde under uppstart. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer