Lean – en fantastisk tillväxtpotential

Ledare · Hanna Åström • Projektmedarbetare Lean Lantbruk · 2013-10-24

Inom Lean Lantbruk brukar vi säga att vi plankat Produktionslyftets upplägg – och det känns bra! Vi säger det med ett gott samvete eftersom det för oss är ett sätt att tidigt etablera ett förtroende; de flesta känner till Produktionslyftet och vet att det är ett upplägg som fungerar. För Lean Lantbruk har stödet från Produktionslyftet varit avgörande vid uppstarten. Vi inledde vårt pilotarbete på 16 gårdar och trots alla råd och all erfarenhet vi fick ta del av rusade vi på aningen för snabbt emellanåt, ett misstag som är lätt att göra. Då kändes det bra att kunna backa lite, gå till källan och satsa på ”gör om/gör rätt”. Det är här vi verkligen känner såväl nyttan av som stödet från Produktionslyftet!

Lean är i sanning verksamhetsöverskridande. Jag har själv ingen naturlig koppling till industrin; studiebesöken vi gjort hos tidigare Produktionslyftsföretag innebar mina första industribesök. Jag och många lantbruksföretagare med mig har haft en bild av industrin som extremt organiserad, med robotar och löpande band. Den bilden fick sig en allvarlig törn. Industrin har precis samma problem som vi kring planering, organisation och kommunikation – det rör sig fortfarande om människor. Det var också något vi kunde använda för att inspirera våra lantbruksföretag med; vi har motsvarande problem och utmaningar överallt! En del gårdar har anknytning till industrin – tidigare arbeten, genom sambo/maka/make – och de bekräftar denna bild, även om industrin kommit längre i Lean-arbetet. Ofta har de själva funderat på möjligheten att driva gården mer ”industriellt”, men som så ofta har de inte mäktat med på egen hand. Vilket ytterligare visar på Lean Lantbruks betydelse.

Allt handlar om att alla drar åt samma håll, något som ger oanade effekter när det händer – oavsett verksamhet. I Sverige är vi idag världsledande på Lean inom Lantbruk trots att vi nyss har börjat. Vår övertygelse är att det här leder till stärkt konkurrenskraft för svenskt jordbruk. Än så länge har vi främst arbetat med lite större gårdar så det finns mycket kvar att göra; en stor del av produktionen kommer – trots den strukturomvandling vi befinner oss i – fortfarande från mindre lantbruk. Det kan röra sig om en- eller fåpersonsföretag som gränsar till hobbyverksamhet, ofta kombinerat med kringverksamheter inom exempelvis tjänstesektor, hästsport eller turism. Kan vi hjälpa dem att utvecklas och växa står vi inför en fantastisk tillväxtpotential – och en sektor med möjlighet att växa i alla ledder, från kärnverksamheten inom lantbruk till alla möjliga (och ”omöjliga”) kringverksamheter.
Hemligheten ligger förstås i uthållighet och långsiktighet, vilka är viktiga komponenter i min vision. Jag ser framför mig det positiva, konkurrenskraftiga och miljövänliga lantbruket – där det är fantastiskt kul att jobba!

Hanna Åström • Projektmedarbetare Lean Lantbruk

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer