Lean Energi – för företag som vill effektivisera sin energianvändning

Notis · 2015-02-26

Undersökningar visar att de flesta tillverkande företag har potential att kunna halvera sin energianvändning, där tillförsel av kompetens anses vara den viktigaste faktorn för att lösa detta. Mittlyftet – ett samarbetsprojekt mellan IUC Z-Group AB och MIUN med finansiering från Region Jämtland – erbjuder företag ett utvecklingsprogram med Lean som metodik. I april 2014 startade fyra företag i programmet Lean Energi med syfte att minska energianvändningen och därmed också sänka sina kostnader.

Företagen Lamtech, Jemtab System, Bracke Forest och Fors Industrier genomförde inför starten en energikartläggning för att få fram nuläget på energianvändningen, något som Energikontoret hjälpte till med. I februari i år avslutades programmet och företagen redovisade sina insatser och resultat. Viktiga reflektioner från företagens arbete var betydelsen av att ta reda på utgångsläget, sätta mål och utarbeta en konkret handlingsplan samt att engagera alla medarbetare. Flera företag har valt att ta med uppföljning av energianvändningen på de veckovisa möten som de sedan tidigare har. Rent ekonomiskt är det vinst för alla deltagande företag, men det krävs fler mätningar över tid för att kunna uttala sig mer exakt om hur mycket det rör sig om. Mer information har pernilla.ingelsson@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer