Lean-erfarenhet för givande diskussioner

Notis · 2013-03-28

Förväntningarna och intresset var stort hos BAE Systems Bofors AB i Karlskoga inför Lean-introduktionen i styrgruppen. Flera deltagare hade sedan tidigare kunskaper och erfarenheter av Lean vilket ledde till intressanta inspel – efter en heldag med flera omgångar Lean-spel var diskussionen om lärdomar ganska uttömmande! Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer