Lean-film om arbetet på Saltå Kvarn

Notis · 2016-11-29

Saltå Kvarn i Järna medverkar parallellt med Produktionslyftet även i satsningen MatLust, där de producerat en film om arbetet på företaget. MatLust är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen och som erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag – se hela den trevliga kortfilmen här! Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer