Lean Forum Konferens 2009 i Göteborg den 7-8 oktober

Notis · 2009-08-28


Välkommen till årets Lean-arrangemang i Göteborg. Ett antal workshop är redan fulltecknade, men det finns konferensplatser kvar – anmäl dig på www.leanforum.se!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer