Lean Forums konferens 12-13 oktober

Notis · 2021-06-29

Nu är programmet klart till Lean Forums konferens i höst. Konferensen genomförs med ett begränsat antal platser på Vasateatern i Stockholm, men som vi vant oss de senaste åren så genomförs den även digitalt för den som önskar det. Årets teman är Ledarskap, Hållbarhet och Digitalisering med föreläsningar, workshoppar och studiebesök. Dessutom blir det prisutdelningar för Årets Exjobb och Svenska Leanpriset 2021. Här kan du se hela programmet och även anmäla dig!

Partner

Intressenter och finansiärer