Lean Forums konferens i oktober

Notis · 2021-03-30

Den 12-13 oktober 2021 arrangeras Lean Forums Konferens och som vanligt blir det fullt fokus på utveckling, Lean-arbete och förbättringar. Under konferensen delas också Svenska Leanpriset ut, vars ansökan är öppen ända till april. Planeringen är i full gång och den som har idéer eller tips på intressanta företag är välkommen att dela med sig till Lean Forums kansli. Intresserad av att söka? Här hittar du all information.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer